Narodziny Venus
<malavidas>
(0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

WYSTAWY

:: (°) CSW (16.7.7)
:: (°) MANHATTAN (13.4.7)
:: (°) WAA (30.3.7)INFORMACJE DODATKOWE

:: (°) transgender (TG/TS/IS)  

AKTUALNOCI

:: (°) Propera Pentarosa  

Szanowni Pastwo,

Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski
zaprasza w poniedziaek 16 lipca o godz. 12.00
na spotkanie prasowe powicone nowo otwieranej wystawie


    <malavida: moRgan & veriKami>

    wielkoformatowe fotogramy cyfrowe i animacja komputerowa

    Otwarcie wystawy: poniedziaek 16 lipca, godz. 18.00
    Wystawa czynna do 2 wrzenia
    Kurator: Marek Godziewski

W spotkaniu prasowym, ktore odbdzie si na wystawie w Zamkowych Podziemiach,
udzia wezm moRgan_Barbara Konopka, Weronika Kami, kurator wystawy Marek Godziewski
oraz Wojciech Krukowski, dyrektor CSW Zamek Ujazdowski.Projekt <malavida: moRgan & veriKami>, realizowany od ponad trzech lat, to efekt fascynujcego spotkania i wyjtkowej wizi pomidzy dwjk osb - moRgan i veriKami. Na projekt ten skadaj si wielkoformatowe fotografie cyfrowe (7 w formacie 125x170cm, i dwie - odpowiednio w formacie: 250x250cm oraz 191x250cm), filmy oraz animacje. Na wystawie prezentowane bd obrazy fotograficzne, wykonywane aparatem o matrycy 34mln pikseli, zbudowane z 70-80 warstw.

"Mala vida" to zarwno tytu jednej z piosnek zespou Manu Chao, jak i wyraenie, ktre oznacza "ze ycie". "Ze ycie", jak napisaa moRgan, to "ycie bez stabilnej pozycji oraz bezpieczestwa socjalnego". To rwnie ycie "z ryzykiem i blem". ycie "pene barw, a jednoczenie odwagi", "z dystansem do norm i standardw".

<malavida> to jedna z najbardziej ambitnych w sztukach wizualnych prb zapisu wspczesnego kulturowego dowiadczenia. I jedna z najbardziej ambitnych, rwnie na poziomie zastosowania najnowszych technologii i estetyki, prb jego wizualizacji. Dowiadczenia, ktre jest w rwnej mierze unikalne i wyjtkowe, jak i uniwersalne i powszechne.

<malavida> to studium pci, jej rnorodnych uwarunkowa oraz jej i ich roli w ksztatowaniu wasnej tosamoci. MoRgan, w powszechnym i najbardziej potocznym rozumieniu, jest kobiet. veriKami rwnie jest kobiet. Ale na podstawie czego mona stwierdzi, kim s? Na podstawie kariotypu? Na podstawie drugo- czy te moe trzeciorzdnych cech pciowych? A moe na podstawie psychiki lub mentalnoci? Lub na podstawie tego, jak si ubieraj? Czy te moe na podstawie testw psychologicznych lub psychiatrycznych? A moe na podstawie ustalenia sdu, e jedno z nich rzeczywicie jest kobiet, i tym samym zwolnione z bycia "mczyzn"?

<malavida> to opowie o spotkaniu kobiety z mczyzn, ktry mczyzn nie jest i ktry podczas 'sex reassignment therapy' - 'terapii dostosowania znamion pci do pci przeywanej psychicznie' - przechodzi transformacj w kobiet. Opowie o spotkaniu, podczas ktrego dokonuje si, take dziki wiedzy i technologii, proces dojrzewania obydwu kobiet do swojej wasnej pciowoci.

To rwnie afirmacja ycia, nowego ycia, caej jego "zjawiskowoci" i jego pikna. witowanie spenionych i zrealizowanych pragnie i marze, po okresie osaczenia i opuszczenia oraz rnych wyklucze i dyskryminacji, we wszelkich moliwych formach, od obyczajowych, poprzez zawodowe, po spoeczne i kulturowe (eby wymieni tylko niektre), zwizanych z transpciowoci. Rado ze spotkania i, jak przy narodzinach, z narodzin nowego i piknego czowieka.

moRgan_Barbara Konopka naley do pierwszego pokolenia polskich artystek-cyberfeministek. Jednym z jej najbardziej fascynujcych i wizjonerskich, i jednoczenie jednym z najbardziej pionierskich cyberfeministycznych projektw, nad ktrym artystka pracowaa w latach 2002-2004 z Wydziaem Elektroniki Politechniki Warszawskiej, by projekt pt. Mental_Slide - projekt wykrywacza kamstw do internetowych komunikatorw.

moRgan jest rwnie filmowcem, ktry ukoczy Pastwow Wysz Szko Filmow, Telewizyjn i Teatraln w odzi. W latach 1990-tych uczestniczya aktywnie w rozwoju sztuki ruchomego obrazu. Do najbardziej znanych jej filmw, czsto nagradzanych na festiwalach filmowych za granic, nale Interferencje z 1985 roku, Salve Nostardamus (1990), Animus XII (1990), Kaprysy i wariacje na tematy wasne (1993-94), Binary Notes (1998), Hibernating Chips (1999) oraz Alice & Aibo (2003).

W caej swojej twrczoci artystycznej, jak rwnie w prezentowanym projekcie, artystka podejmuje zoon problematyk transformacji, jakiej podlegaj ciao i tosamo w obliczu rewolucji informacyjnej zwizanej z gwatownym rozwojem nauki (eugenika, modyfikacje genetyczne, chirurgia estetyczna, operacji zmiany pci) oraz technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych.

Artystka bada nie tyle natur ludzk, lecz cechy czowieka wspczesnego, ktre ujawniaj si dopiero na skutek zanurzenia i aktywnoci w rodowisku elektronicznym. Wiele uwagi powica wieloaspektowej analizie zmediatyzowanej komunikacji i fenomenu teleobecnoci, jako wanej platformy personalnego rozwoju i uczestnictwa w wiecie.


Sponsorzy: Profilab, Samsung

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza


<i³>dMpH
copyright © copyleft © copycopy © copypaste © 2007
coded by Weronika Kami (神) veriKami 2007